INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. konwerter działa dla wyciągów wygenerowanych na platformie MT4 i MT5

 2. na platformie transakcyjnej należy przygotować plik obejmujący wybrany do konwersji okres

 3. w zakładce historia rachunku klikamy prawym przyciskiem myszy

  1. dla platformy MT4wybieramy inny okres

  2. dla platformy MT5 wybieramy dostosuj okres

 4. następnie wybieramy z wybranego roku okres od 1 stycznia do 31 grudnia

 5. klikamy prawym przyciskiem i

  1. dla platformy MT4 wybieramy zapisz raport

  2. dla platformy MT5 wybieramy raport i następnie HTML

 6. i zapisujemy go z dowolna nazwą. nie zmieniamy nic w typie pliku

 7. tak zapisany plik wczytujemy do konwertera na stronie internetowej. obok ikony przeglądaj powinna pojawić się nazwa wczytanego dokumentu

 8. wybieramy rok, którego dotyczy wyciąg

 9. wpisujemy otrzymany w mailu klucz licencyjny. wpisany klucz musi mieć postać
  XXX-XXX-XXX

 10. wciskamy przycisk wyślij i czekamy, aż konwerter przeliczy transakcje z wyciągu

 11. domyślnie przeliczone są wszystkie transakcje.

 12. odznaczamy te transakcje, które MAJĄ NIE BYĆ UWZGLĘDNIANE w dalszych obliczeniach (np. depozyty, niewypłacalne kredyty, etc.) i klikamy przelicz

 13. w części C formularza PIT 38 w wierszu inne przychody w polu przychód wpisujemy wartość przychodu otrzymanego w konwerterze, w polu koszt uzyskania przychodu wpisujemy wartość z pola koszt otrzymanego w konwerterze

Uwagi

 1. konwerter automatycznie wykrywa walutę, w której prowadzone jest konto i na tej podstawie dobiera odpowiednie kursy NBP,
 2. w przeliczonym wyciągu usunięte są zlecenia stop i limit, wszystkie pozostałe zamknięte transakcje są uwzględnione,
 3. każda transakcję można wyłączyć z dalszych obliczeń. do użytkownika należy decyzja, które pozycje uwzględnić do obliczania przychodu i kosztu uzyskania przychodu,
 4. jeden klucz licencyjny uprawnia do jednej konwersji,
 5. w przypadku zakupu więcej niż jednego klucza licencyjnego, dla każdej konwersji trzeba użyć osobnego klucza,
 6. wszystkie dane są zanonimizowane. administrator strony nie ma wglądu w informacje zawarte na wyciągu i w wynik konwersji. dane są przechowywane na serwerze tylko od momentu wczytania pliku do momentu zamknięcia okna przeglądarki,
 7. po wykonanej konwersji istnieje możliwość zapisu uzyskanych wyników do pliku html poprzez zapisanie strony lub do pliku csv poprzez przycisk eksportuj,
 8. po zamknięciu okna przeglądarki dane są usuwane z serwera, dlatego przed zamknięciem okna należy zapisać uzyskane wyniki, ponieważ nie będzie możliwa powtórna konwersja tego samego wyciągu tym samym kluczem licencyjnym.